KomitèerDOMMERKOMITÈ
Leder: Tonje Søfteland, mail: skaffer_stjerna@hotmail.com
Nestleder: Helene Osland
Styremedlem: Veslemøy Fjermestad Thunem
Vara: Pia Amundsen
All mail sendes til: dommergruppa@kaninhopping.no


REGLEMENTSKOMITÈ
Leder: Irene Aa. Dahlby, mail: smaragdirene@hotmail.com
Nestleder: Hallgjerd S. Paulsen, mail: Hallgjerds@hotmail.com
Styremedlem: Pia Amundsen
Styremedlem: Tuva Hagberg Andersen
Vara: Mali Hønnås


MILJØUTVALG
Kommer.


VALGKOMITÈ
Helene Bårdsen
Kristin Berg
Tuva Hagberg AndersenGÅRDSNAVNANSVARLIG
Stine Grong Ruud
Woldsethbakken 10
7515 Hell
Tlf:99519977
Mail:Stine-grorud@ntebb.no


KONKURRANSEPROTOKOLLER SENDES TIL
Irene Aakeberg Dahlby
listerkaninhopping@hotmail.com


NKF SITT IMPORTUTVALG
Hans Petter Wold, tlf.: 908 55 278, E-post: hp.wold@hotmail.com

Til toppen!