Referat fra Dommerkonferansen i Sarpsborg, 5. november 2005Til stede: Ingjerd og Turid Lien, Linn Andresen, Carine R. Moe, Emilie Mossevik, Rebekka Haga, Sunniva Tusvik, Maja Lønvik, Odd A. O. Nannerud, Anja Andresen, Katrine Torp, Trine Holte, Hilde Torp, Tom Olafsen, Anita Wilmann, Torunn Oddsen, Karoline Wang Sundgaard, Caria Næss, Terje Grandetrø og Torild Rosenvinge.

På dagsorden stod:
- Korrigeringer
- Båndføring
- Tidsfeil
- Dømming i høyde og lengde
- Økt status for kaninhopping som sport


Ting vi er enige om, og som vil bli igangsatt/presisert snarest mulig:

Korrigeringer:
• Alt føreren gjør og som er en hjelp for kaninen, skal dømmes som korrigering. Skille mellom hjelp og ros. Et dytt i baken i det den hopper, regnes også som korrigering.
• Dersom føreren løfter en eller flere av kaninens labber opp fra bakken, er dette en korrigering. Det er OK å ta på kaninens side mens den står/går. OK å klappe men ikke dytte.
• Løft over hinder dømmes som feil. Hvis kaninen må korrigeres for å løftes over (for eksempel sprunget forbi), skal man dømme både korrigering og feil. Føreren skal altså ikke kunne ”gamble” på å spare korrigeringsfeil ved å løfte over når man ser at kaninen må korrigeres.
• Hvis man bruker hendene som hjelp (kaninen hopper over førerens hender for å klare hinderet) skal det dømmes korrigering uansett om føreren er nær kaninen eller ikke.
• Start og målhinder er kun for tidtaking og det skal ikke dømmes korrigering for disse. (Ikke mellom siste hinder og mål).
• Løft mellom hinderne er ikke lov. Advarsel gis – også dersom dette skjer før målhinderet.
• Hvis kaninen holder på å gå ut på tid, og føreren løfter kaninen over de to siste hinder, skal kaninen uansett gå selv mellom hinderne.
• I kroket bane er det OK å styre med hendene. OK med klapping. Med en gang føreren løfter en eller flere labber opp, er det korrigering. Tillater stramt bånd i svingene.
• Korrigeringer med båndet er ikke bra. Husk at man må ha fokus på dette og dømme korrigeringer når føreren korrigerer med båndet. Her kan det være aktuelt å gi veiledning/advarsel.
• Dømming av korrigeringer skal være strengere i vanskelig og elite enn i middels. Lett og middels regnes som lærestadier, og her er det viktig å bygge opp trygghet.

Båndføring:
• Føreren skal alltid være bak kaninen. Pass på at ikke føreren har hendene/armene foran kaninen heller.
• Alltid slakt bånd over hinderet. Vær spesielt OBS på båndet i det kaninen tar sats.
• Aldri armen opp ved hinderet slik at båndet blir stramt.
• Båndets lengde, min 1,5 m i bane og 2m i høyde/lengde.

Tidsfeil:
• Tidsfeil bør brukes aktivt. Det bør være vanlig med tidsfeil i vanskelig og elite og større konkurranser i middels. Tidsfeilgrensen må ikke være for ”slapp”.

Nytt krav for eliteklassifisering i bane:
• Kaninen skal ha 5 pinner for å kunne tas opp fra vanskelig til elite. Det er anledning for førere fra små og ”avsides” klubber å søke om å få ta opp kaninen etter 3 pinner. Søknaden skal være begrunnet og sendes styret. Husk at behandlingstiden kan være opp mot 14 dager og lenger i feriene.

Dømming i høyde og lengde – nye regler:
• Ny avstand mellom markering og hinder i høyde. ”50- cm”- grensen økes til 100 cm.. Dvs at hvis kaninen tar sats nærmere enn 100 cm foran hinderet regnes dette som et forsøk selv om føreren tar kaninen tilbake.
• Korrigeringer: I tillegg til det som hittil har vært dømt som 1/3 forsøk (kaninen løper forbi lengde/høydehinderet), skal det nå også dømmes korrigeringer i høyde og lengde. Det er anledning til 2 korrigeringer før hvert forsøk, og man ”drar” ikke med seg korrigeringene til neste forsøk eller neste omgang. Regler for korrigeringer her er de samme som i bane, og det er viktig at dommeren dømmer ALT som er til hjelp for kaninen som korrigering. Idealet er at kaninen skal hoppe helt selv.
• Hvis føreren løfter opp kaninen ved hinderet og hele eller deler av kaninen er over høydehinderet eller fastbommen i lengde, skal dette dømmes som et forsøk.

Dytt og hjelp i høyde/lengde:
• Hvis føreren gir kaninen et dytt i det den hopper (tar sats), skal ikke forsøket godkjennes. (Det er lov å dytte forsiktig i det man starter løpefarten).

Ting vi diskuterte men som må drøftes videre:
• Korrigering: Hvor streng skal man være på hva som dømmes som korrigering? Kan man bli så streng at all berøring av kaninen under løpet i rett bane dømmes som korrigering? Temaet korrigeringer bør drøftes videre på neste dommerkonferanse.
• Konkurransetetthet for kaninen: Vi er enige om at det vil være uheldig om en kanin deltar i så mange konkurranser i løpet av f.eks en 10- dagers periode at den kan sanke nok pinner til å komme fra middels til elite. Hvordan man skal begrense dette, er man derimot uenige om. Det har vært nevnt mulighet for å kreve at kaninen for eksempel skal være min. 3 mnd i vanskelig før den får starte i elite. Om kaninen har nok pinner etter for eksempel 2 mnd, skal den kunne starte utenfor i vanskelig i den resterende perioden. Andre tiltak ble også diskutert, men man er enige om at det ikke er negativt for kaninen å konkurrere ofte og at man dermed ikke ønsker å legge begrensninger på klubbenes aktivitetsnivå. Dette diskuteres videre på neste dommerkonferanse.

Torild Rosenvinge, ref.Til toppen!